Thursday, December 15, 2011

忙」乃「心亡」 大方廣文化公益網

from   http://blog.sina.com.cn/s/blog_4c51fec401009wg5.html

空谷幽蘭的BLOG

大方廣文化公益網  www.dfg.cn

隸書
說文解字【忙】小篆               說文解字【忙】隸書

說文解字【忙】楷書             說文解字【忙】行書
 

<會意>、<形聲>字

 
小篆:「忙」,從心,亡聲,本義作「心迫」解,乃形容心中
急促緊張而言行匆迫之狀,故從心。
又以亡本做「失」解,心中忙亂則神智難定,以致如有所失而缺乏主張。故忙從「亡」聲。

 
 康熙字典:  忙  【卯集上】【心字部】 忙 【广韵】莫郞切【集韵】【韵会】【正韵】谟郞切,𠀤音茫。心迫也。
【增韵】悕也,宂也。
【杜甫·新婚别】暮婚晨告别,无乃太悤忙。 又姓。明有忙义,忙宗。 又与恾同。【广韵】怖也。  

其義為:
1. 工作繁多促迫曰忙。如忙裡偷閑。
2. 事情繁多,沒有空閑。如忙碌、繁忙。
3. 心情、時間促迫。如神色慌忙。又如「向後光陰促,從
前事意忙」。
4. 趕緊曰忙。如急忙,趕忙。
5. 舊時分期徵收田賦謂分忙。有上忙、下忙之稱。
 
「忙」乃「心亡」。日日在繁忙中度日的現代人,可曾停下來
想一想,現在自己的心是不是「亡」了?而「心亡」究竟意味
著什麼?
 
「心亡」就是我們的心智失去了功能,例如敏銳的洞察力、清
晰的分辨力、理智的判斷力不起作用了,如同盲人一般,搞不
清自己的方位,認不清前進的方向。
 
人不免會無奈地嘆息道:「整天忙,卻不知道忙些什麼?」、「忙得暈頭轉向」、「忙得心亂如麻」 …… 等等。
 
我們確信,人努力一定有結果,但卻不一定是好結果!整天忙
碌而不辨方向是多麼危險的事情,如同一個失去舵的船,縱使
有再強勁的馬力,在茫茫大海中,很可能快速駛入暗流或漩渦
之中。因此,我們要時時認清自己在往什麼方向走,所作所為
對父母、子女乃至團體、社會大眾究竟有什麼影響?一舉一動
是否有負面的作用?是否有價值、有意義?是否盲從了?
 
我們應從心裡隨時反省自己,心有沒有亡死?有沒有盲掉?有
沒有茫失?我們努力的方向是不是父母期望的,社會需要的?
是不是良善光明的?千萬不能在忙、盲、茫中迷失了自己:小
者白白耗費了人生寶貴的精力和命光,重者勤苦努力的結果是
把自己送入黑暗的深淵!如是,豈能不對自己的「忙」態,經
常做檢點反省?
 
「心亡」不但是失去辨別大方向的能力,也令我們在做事的當下,神智難定,智慧無法開顯。《弟子規》云:「事勿忙、忙
多錯」,講的就是這個道理。與其在忙亂中出錯,不如定心安神,做事之前充分預備 , 審慎思維,纔能把事情做對、做好。
 
現代人在忙亂中壓力重重,難以疏解。在聖賢經典中,我們幾
乎找不到有「壓力」這兩個字,更沒有壓力這個概念。而是
「如切如磋,如琢如磨」,時時存養省察的功夫,凡事謹慎小心,不斷努力修正力行。可見古人的行為時時受心智的關照。
 
所以做事不慌不忙,誠如《中庸》言「事前定,則不困;行前定,則不疚」。我們應該向古人學習,在承負重擔的時候,把
持好自己的心不偏不倚,讓身忙而心不忙,嚴密謹慎地對待自
己的日常行為,纔能免於事後的愧疚和遺憾。
 
是故,我們不能不警醒,讓心亡失而不知。唯心有定向、主宰 ,
纔能使自己的心行對得起養育我們的父母、關心我們的家人,
無愧於社會大眾和後世的子子孫孫。
 
讓我們永遠朝向光明的未來而邁進。
最後祝福大家在百忙之中,能找回自己「亡失」的心。
北京大方廣文化公益網編輯部
www.dfg.cn